การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1

วันนี้เวลา​ 13.00 น.​ โครงการสวนนวัตกรรม​เกษตร​และ​อาหาร​ล้า​นนา
จัดการประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินโครงการ​ โดยได้รับเกียรติ​จาก​ ดร.สุรพล​ ใจวงศ์​ษา​ รองอธิการบดี​ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ​ (ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการ)​ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และร่วมพิจารณา​แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ2563​ โดยมี​ผศ.ดร.สุภาวดี​ ศรีแย้ม​ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการหลัก​ และคณะกรรมการ​จากทั้ง​ 4 คณะและทุกสาขาวิชาคณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การเกษตรร่วมพิจารณา​ในการครั้งนี้

ในการนี้มีผู้เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ2563​ ทั้งสิ้น​ 30 โครงการซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณา​จากตัวชี้วัด/ขอบเขต​โครงการหลักและประกาศ​ผลการพิจารณา​ภายในเดือนธันวาคม​ตามลำดับต่อไป

ไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามfacebook​fanpang:lanna​ agro FIN​
www.lannaagrofin.com