ข่าวสารกิจกรรม

แจ้งประชาสัมพันธ์เสนอโครงการ (ย่อย) โครงการ “การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์” ภายใต้แผนงานสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา