ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

  • สำนังานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 3
    อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา เชียงใหม่
  • โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1506
  • E-mail : Lafinproject@gmail.com
  • วันเวลาทำการ วันจันทร์- ศุกร์ 8:00 -17:00 น.
  • Lanna Agro FIN
  • Line : @lafin

ส่งข้อความหาเรา