อาหารล้านนา

Video Playlist
1/31 videos
1
แกงแค
แกงแค
2
แกงกระด้าง
แกงกระด้าง
3
แกงขนุน
แกงขนุน
4
แกงหน่อไม้
แกงหน่อไม้
5
แกงผักเชียงดา
แกงผักเชียงดา
6
แกงผักปลังใส่แหนม
แกงผักปลังใส่แหนม
7
แกงอ่อม
แกงอ่อม
8
แกงฮังเล
แกงฮังเล
9
แหนบอ่องออ
แหนบอ่องออ
10
โส๊ะส้มโอ
โส๊ะส้มโอ
11
ไส้อั่ว
ไส้อั่ว
12
ข้าวกั๊นจิ๊น
ข้าวกั๊นจิ๊น
13
คั่วบะลิดไม้
คั่วบะลิดไม้
14
จอผักกาด
จอผักกาด
15
จิ้นนึ่ง
จิ้นนึ่ง
16
จิ๊นส้ม
จิ๊นส้ม
17
ตำมะเขือยาว
ตำมะเขือยาว
18
น้ำเงี้ยว
น้ำเงี้ยว
19
น้ำพริกข่า
น้ำพริกข่า
20
น้ำพริกน้ำปู
น้ำพริกน้ำปู
21
น้ำพริกหนุ่ม
น้ำพริกหนุ่ม
22
น้ำพริกอ่อง
น้ำพริกอ่อง
23
น้ำพริดอีเก๋
น้ำพริดอีเก๋
24
ยำไก่ใส่หัวปลี
ยำไก่ใส่หัวปลี
25
ยำหน่อไม้
ยำหน่อไม้
26
ลาบหมู
ลาบหมู
27
จิ้นส้มหมก (แหนม)
จิ้นส้มหมก (แหนม)
28
หลู้
หลู้
29
แกงบอน
แกงบอน
30
ข้าวซอยไก่
ข้าวซอยไก่
31
ลาบปลาเพี้ย
ลาบปลาเพี้ย